Standart za eksplozivna zona

Директивата ATEX (Atmosphères Explosibles, наричана също Директива 94/9 / ЕО, определено е Европейският съюз, който определя съществените изисквания за продуктите за данни за администриране в близост до потенциално експлозивна атмосфера. Опасността от експлозия на метан и въглищен прах е по-голямата част от машините и оборудването, използвани в каменни въглищни мини, а директивата ATEX се прилага за инструменти и защитни системи, предназначени за използване в зони, изложени на опасност от експлозия. Доскоро регламентите относно сигурността в една от страните от Европейския съюз се различаваха един от друг, което представляваше значителна пречка за свободата на обмен на стоки между страните-членки.В този смисъл е създадена унифицираща ATEX директива, която обединява съществуващите проекти и определено улеснява движението на стоки в Европейския съюз. При прилагането на разпоредбите на член 100а от Римския договор най-важната цел на директивата ATEX е да гарантира свободното движение на стоки, което гарантира висока степен на защита от експлозии. По отношение на устройствата, публикувани в райони, застрашени от експлозия, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз от 23 март 1994 г. издадоха Директива 94/9 / ЕО ATEX, която започна да съществува на 1 юли 2003 г. Освен това на 16 декември 1999 г. беше приета Директива 1999/92 / EC ATEX137 (известна още като ПОТРЕБИТЕЛИ НА ATEX, чиито промени се отнасят до минималните изисквания за безопасността на ролята в смисъла, в който съществува риск от експлозивна атмосфера. Директивата ATEX 94/9 / EC започва да функционира до 1 юли 2003 г. и замества предишните директиви 76/117 / EEC и 79/196 / EEC.

Маркировка СЕ (fr Conformité Européenneидентификационен номер на сертифициращия органСимвол за изпълнениеексплозиякатегория на устройствототип защита от експлозияексплозивна подгрупатемпературен клас

Препоръчваме обучение с Atex