Roklya za firmeno barbekyu

Във всяка компания, където става дума за създаване на смес от въздух с газове, пари и запалими мъгли, съществува риск от възпламеняване и, като следствие, от експлозия. В хода на производството все още има създаването и съхранението на електростатични заряди.

Изхвърлянето на натрупаната активност е модерно и в атмосферата, пълна със запалими вещества, представлява заплаха за безопасността на персонала и цялото предприятие. Осигуряването на изхвърлянето на тези вещества от въздуха и намаляването им чрез подходяща вентилация е отчасти от страна на работодателя. Понастоящем това е едно от многото задължения, наложени му от Министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. на минималните изисквания по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, свързани с възможността за среща с експлозивна атмосфера на работното място.Работодателят трябва да осигури на своя персонал безопасни условия на труд и че въпреки всички действия, предприети за тази цел, рискът от експлозия все още съществува, той трябва да информира подробно екипажа, да определи мащаба на опасността, постоянно да наблюдава ситуацията и да намали още повече вредните последици от възможна експлозия. В този обект се създава документ за безопасност на експлозията, т.е. документ, защитен от експлозия. Тя трябва да бъде създадена преди създаването на пространство за книги в опасна атмосфера. Заедно със закона работодателят се задължава:- предотвратяване на създаването на експлозивна атмосфера,- предотвратяване на възпламеняване в гореспоменатото атмосфера,- минимизиране на вредните последици от произтичащата експлозия.В документа работодателят има за цел да регистрира всички инспекции и работи по поддръжката на устройства, които представляват заплаха. Посочва вида на предпазните мерки, които трябва да се вземат, има за цел да определи риска и корпуса, в който може да посрещне запалването. Човек трябва да се запознае с всички области на опасност (0, 1, 2, 20, 21, 22. Входът в опасната зона трябва да бъде специално маркиран с жълт предупредителен триъгълник с черен EX в средата. Господ трябва също така да определи начините на евакуация и в успеха на извършване на промени в завода, като има идея за опасните пространства, DZPW иска да живее редовно.