Nov glaven redaktor v industriyata

Трябва да има превключватели за безопасност в обществени сгради, както и в различни бюра по труда. Те са пример за елементи на добре функционираща инсталация за ранно предупреждение, особено в модерни взривозащитни и противопожарни инсталации. Благодарение на тях могат да се избегнат трагедии.

Превключвателите за безопасност са в силата на различните модели, които могат да бъдат реализирани и в много различни методи.На пазара се предлагат предпазни превключватели с отделни клапани, които могат успешно да се използват както при плъзгащи, така и при шарнирни врати. Важно е да ги подготвите по указания или върху съществуващо оборудване. Защитата на безопасността се добавя и предпазни превключватели с отделни клапани. могат да се вземат предпазители, но за да се изисква устройствата да бъдат правилно монтирани, тъй като проектът им е да се гарантира безопасността на устройствата.Позиционните превключватели с операция за безопасност се възпроизвеждат в ниво на взривозащита както на машини, така и на инсталации. Задължението за комбинирането им идва от приетите директиви на ЕС.Друг начин са превключвателите за аварийно спиране. Използва се за сглобяване в машини и аксесоари, които не могат да бъдат обезопасени чрез използване на подвижни капаци на машината. Аварийните стоп превключватели за разлика от превключвателите на позицията могат да задействат функцията за електронно спиране на всяка дължина на кабела.Видовете предпазни превключватели са също превключватели за контрол на плъзгане на лентата и опъване на напрежението на коланите. Те се дават в устройства, които трябва да прехвърлят материали. Тяхната позиция е да следят степента на опъване на колана. По време на правилното напрежение на колана превключвателят е включен.