Lekar i kasov aparat

Възможно ли е да се продаде касов апарат? Възможно е, но само ако е отписано и обикновено чрез сервизна компания на даден производител, защото те са заинтересовани да закупуват използвани касови апарати.Евните и употребявани касови апарати могат да бъдат намерени в оторизирани точки на даден производител. Касовият апарат също може лесно да се използва за бракуване. Ако обаче механизмите от касовия апарат са в силно настроение, можете да ги продадете на друга компания.

В нормативната уредба не съществуват изрични разпоредби за ваучери, които биха се занимавали с поведението на данъкоплатеца с фискалните касови апарати в случай на края на неговата работа. Нито една от действащите разпоредби не забранява на данъкоплатеца да продава използвания касов апарат, който е негова собственост. Такава очевидна позиция съществува в отделни роли, които бяха записани на 23 август 2012 г. с измерението ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, в което директорът на данъчната камара в Бидгошч заяви, че след оттегляне на касови апарати от използването и подготовката на всички формалности разпоредбите на закона, наредбата с касовите апарати става ролята на данъкоплатеца. Това не възпрепятства, така че в разглежданата ситуация фискалният касов апарат да може наистина да бъде унищожен или препродаден на друга част. От друга страна, в дейността се изразява, че никой освен производителят не се интересува от закупуването на използван касов апарат. Това се дължи на факта, че регистрационният офис е устройство с правилна цел и неговата форма, функциониране и възможността да бъдат използвани от данъкоплатеца са ясно записани в правилата, които се държат от кредитните съюзи. Само упълномощените производители по света и организациите, които създават вътреобщностни придобивания или внос на касови апарати, както е потвърдено от председателя на Централната служба за мерките, че хазната, която те предлагат, изпълняват функциите, заложени в чл. 111, пар. 6а и критериите, както и условията, които те трябва да платят. Така че, ако данъкоплатецът иска да препродаде касовия апарат на друго дружество, би било желателно да се оцени това решение с професионална касова служба, която ще прецени дали тази сума изпълнява изискванията на ЗДДС и може ли да бъде инсталиран нов фискален модул.