Kasov aparat

Всички данъкоплатци, които предоставят услуги за физически лица, които не управляват предприятие, са длъжни да водят записи с фискални устройства, като касов апарат или фискален принтер.

Фискалният касов апарат е широко използван в бизнеса от години, но също и от други доставчици на услуги, като се започне от компютърни услуги и завърши с лекари.Принтерът posnet е типичен за други видове предприемачи. Те черпят от нея, преди всичко, високи търговски мрежи, показващи дори няколко хиляди постъпления на ден.Но нека да разгледаме защо касовия апарат не го е признал, но може да се справи и с голям брой касови бележки? Съгласие, но касата няма да отпечата фактура за ДДС за нас, докато в обекти без такова оборудване те се съхраняват ръчно, което не е удобно от гледна точка на подобряване на ефективността и обслужването. Това включва още по-благоприятно дори по-малките компании да достигнат до този модел на решение.Покупката на принтера не е налична, тя се свързва с нуждата от облицовка над две хиляди злоти и трябва да имате, че устройството, за разлика от валутата, не работи самостоятелно. Ето защо е препоръчително да използвате компютър, оборудван с подобна програма за продажби, както разходи, така и огромни ползи. Ние сме в състояние да следим разходите за продадените продукти сега в печатния сезон на разписката, а не, както в случая с касовите апарати, само след продажбата на складовата програма.Когато избирате принтер, не забравяйте за коя стокова база данни (брой PLU кодове, нашето устройство трябва да се използва и да избере около 20% по-голямо от необходимото ни за определен сезон, защото капацитетът не може да бъде увеличен и част от нашия избор може да се увеличи. Вторият важен компонент, на който искаме да обърнем внимание, е дневният брой на издадените приходи.

Отчитаме принтерите поради броя на кодовете и приходите на:- малки / преносими - средно 100-150 билета на ден- витрините на магазините - предадени на всички търговски обекти, също като се има предвид значително разширената база от стоки.Понастоящем устройствата се свързват само с ролка хартия за сметки за мъже, защото копието е насочено по електронен път, по договора на SD.