Kasov aparat za fotografa

Продавачите имат опасения и контрол по отношение на касата. Не винаги е всичко, което идва след полското мнение и, разбира се, бихме искали това. Касовият апарат е машина - електронно устройство, което понякога се проваля.

фактураПреди да свикнем да продаваме сумата, тя също отнема известно време. Въпреки, че трябва да се признае, че ястията правят много работа за нас. Те четат баркодовете и след това отпечатват квитанцията или фактурата. Е, просто ... разписка или фактура? Нещото беше лесно и без значение, и въпреки че не е вярно. Защото си задаваме въпроси, какво да дадем на клиента разписка, издадена върху фискалната сума, или фактура. Специалистите бързат с допълнително заплащане - казват, че трябва да издадете разписка, но дайте на клиента фактура. Важното е издаването на фактура за физическа жена, която не управлява предприятие или за земеделски производител с фиксирана ставка, не освобождава продавача от задължението да регистрира продажбите върху фискалната сума. В крайна сметка, потребителят може да поиска фактура - след това първоначалната фактура му се изпраща.

разпискаАми получаването? Е, фискалната касова бележка се добавя към последния обект на фактурата, който остава в документацията на данъкоплатеца. при модерното лечение ще избегнем плащането на двойно данъчно облагане за дадена продажба. Разписката е символ за продажба. Често се изпраща разписка за фискалната сума с необходимостта от издаване на фактура. В много случаи има и база данни за реклама на продукт, за който е доказано, че е дефектен, или просто не отговаря на очакванията на клиентите. Paragon обикновено е и гаранция. За разлика от външния вид, този елемент от хартия - отпечатък от касовия му апарат, е изключително важен документ. Елзаб фискалните принтери са в апартамента, за да отпечатат и двете квитанции, когато и фактурата.Често омаловажаваме квитанцията, хвърляме го някъде. И в сезона, ако има купуване на нещо ценно, то си струва да си припомним и да знаем къде е страданието. Засмях се с много жени, които сложиха разписки с ефективно помазание. Но също така видях хората дават разписка и да водят, че продуктът, който са закупили в настоящия бизнес - е стар. За някои, следователно, получаването е факт, че те са платили за това, което постигат в чантата, за в бъдеще е правило да се грижи за продукта.