Kasov aparat ipad

Получаването от касата на novitus lupo е изключително актуален документ както за инвеститора, така и за клиента. Основните са длъжни да издават такива разписки за продажбите, последните винаги трябва да премахват разписката с тях.

За съжаление, някои от нас не обръщат много внимание на сметките, което в много случаи може да има трагични последици. Колко време трябва да отпечатваме такива финансови касови апарати, под какви формуляри те могат да ни бъдат полезни?

При успех в бизнеса предложението е малко просто. Те трябва да съхраняват копия от разписки в продължение на 5 години - в случай на одит от данъчната служба. Защо обаче такъв документ към клиента?Този нисък лист хартия в случаи за захранване, които отчитат огромно значение. Ако знаем валидността на касовата бележка и знаем в какъв стил да съхраняваме такъв документ правилно, можем да спечелим много. Това третира преди всичко текущи въпроси, при които трябва да се оплакваме от закупената стока или да я доставим, също да вземете парите си. В този случай продавачът ще изисква от нас да покажем квитанция-потвърждение на рекламираната транзакция. В какви моменти трябва да мислим, когато разписката ще ни подкрепи при подаване на жалби? Ако купуваме хранителни стоки, можем да съобщим за проблеми, свързани с тях, в рамките на 3 дни. Би трябвало да пазим разписки много по-дълго, които са документи за закупуване на дрехи, обувки, мебели или електроника. Тук законът ни служи до 24 месеца, за да открием функцията и да подадем жалба. Точно когато няма да бъдем разписка, жалбата ни няма да бъде приета. Колкото по-важен е броят на рекламираните стоки, толкова по-големи са загубите, свързани с липсата на документ, потвърждаващ такава продажба.

Затова нека си припомним разписките, които продавачът трябва да ни даде при пазаруване. Нека също така да обхванем тези документи по справедлив начин. Можем да направим пликове, в които ще организираме разписки в хронологични сезони, можем да дадем специална кутия за този артикул. Важно е документът, потвърждаващ извършените от нас продажби, да бъде защитен, стига да стане основа за подаване на жалба.