Izchislyavane na eksplozivnata zona

Има много места, където има много заплахи за продължителността и здравето на хората. На пръв поглед безопасни места, които се опознават помежду си в собствения си град, лишени от такива мерки за сигурност, могат да разберат опасността за населението.

Тази заплаха е със сигурност бензиностанции, депа за технически газове, друг вид място на продажба и производство на пиротехнически материали, да не говорим за военни съоръжения, които често присъстват в собствените си градове.Всяка от тези институции, в сила в собствените си градове, е измеримо ниво на опасност за хората в градовете, въпреки че всяка мярка е необходима за правилното функциониране на общото население. В посоката на минимизиране на риска съответните служби предприемат специални мерки за увеличаване на обхвата на сигурността около тези позиции.Защитата на тези апартаменти се регулира от специални наредби, които се отнасят и до степента на инвестиция под инсталацията, създаваща опасност, когато и по време на експлоатацията му. Правилата за здравословни и безопасни условия на труд са много престижен въпрос, на който и служителите, и мъжете, подкрепяни от "големи" творби, искат да се позоват.В сегашната позиция бензиностанциите, които се въвеждат в региона, почти всички заслужават внимание. На гарите се срещат много горими горива, които в резултат на пожар могат да предизвикат сериозна експлозия. Ето защо е важно да се установят зони с опасност от експлозия в контекста на безопасността. В тези области са в сила строги режими за сигурност. Забранено е използването на открит огън. При обслужването на бензиностанция трябва да се обърне специално внимание на противопожарните правила, защото всеки, дори и най-малкият инцидент може да причини експлозия, която да застраши здравето и работата на много жени.