Fiskalen printer lublin

За енергията на наредбата на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г. всеки фискален касов апарат и фискален принтер трябва да имат технически преглед на всеки две години. Собственикът на касата, който не попълни този формуляр, се наказва. Първото наказание е искането на данъчната служба за възстановяване на данъчното облекчение и законната лихва, която се начислява от деня на извършване на нарушението. Второто наказание е мандат, който може да бъде до 500 злоти. Заслужава да се отбележи, че клиентът е отговорен за запазването на датата на прегледа, само че той трябва да се погрижи за датата на проверката.Какво в идеалния случай проверява сервизен техник?

Е, името "технически преглед" в контекста на касовите апарати е доста подвеждащо. Защо? Защото при проверката се проверяват тези компоненти на касовия апарат, които плащат за записване на оборота. Сервизният техник не търси недостатъци, които могат да повлияят на функционалността на целия касов апарат, вместо на фокус, но определено върху споменатите по-горе части и техните възли, чийто дефектен живот може да се изчисли при неправилно изчисляване на дължимия данък.

Какви са разходите за преглед на касовия апарат?За прегледа на целия фискален касов апарат, заедно с всички страни, обикновено се ангажират от 100 до 300 злоти.

Колко живее такъв преглед?Прегледът е с продължителност около един час, максимум два часа, поради което зависи от централната мярка на сервизния техник. Да, не е нужно да взимаме парите си в услугата, а можем да поискаме от възрастни за тази дейност да достигнат до известна компания, затова тя се счита за допълнителна услуга, което означава, че плащаме допълнителни такси. Струва си да припомним, че само сервизен техник, който е влязъл в сервизни работи, може да извърши проучването. Налице е подарък, при който всички действия, създадени от сервизния техник, трябва да бъдат въведени в сервизна работа. Тези записи трябва да бъдат четливи, потвърдени с подписа на служителя на дружеството и подпечатани с печата му.Мисленето за тази процедура е изключително важно, защото цената на този проект не е огромна, а времето за технически преглед не трае дълго.