Finansovo urezhdane na izbiratelnata komisiya

Новостите в Закона за ДДС, действащ от 1 януари 2015 г., направиха касовите апарати незаменим елемент, който е платформа за уреждане на операции. Въпреки че не всички жени, които управляват бизнес, трябва да използват такива пари.

https://neoproduct.eu/bg/multilan-active-podgotovka-za-znachitelno-podobrenie-na-sluha/

Изключения от целта да има касов апаратКасовите апарати не са необходими за успеха на хора, чийто годишен оборот не надвишава 20 000 PLN, докато задължението да имат касови апарати се отнася само за компании, които причиняват продажби на ситуацията на физически лица и земеделски производители. В същото време компаниите, които имат за цел да уреждат сметки с помощта на касовия апарат, трябва да записват всяка транзакция, извършена след закупуването на касовия апарат. От друга страна, компаниите, които са превишили покупките от 20 000 PLN през годината, трябва да започнат да записват приходи, използвайки касата след 2 месеца от деня, в който са надвишили посочения лимит. Не са необходими и компании, които предоставят образователни, финансови, застрахователни и телекомуникационни услуги.Отстъпка за закупуване на пари в бройЗакупуването на пари в брой е разход от няколкостотин злоти, но предприемач, който купува касов апарат, може да съдържа до 90% от стойността на покупката за кризата, като стойността на приспадане не надвишава 700 PLN. За да се възползва от такова приспадане, предприемачът, закупил касовия апарат, трябва да предостави на данъчната служба по домовете писмено изявление за използването на касовия апарат, преди да стане притежател на него, с точна спецификация на мястото на използване на касата с факта на закупуване на касовия апарат и удостоверение за съответствие с изискванията на регистриращата техника в съответствие с със Закона за ДДС. Отстъпката, предоставена за закупуване на касов апарат, може да бъде загубена, когато касовият апарат не се обслужва. Заедно със закона устройствата за регистриране на продажбите трябва да се обслужват най-малко веднъж на всеки 25 месеца в специални услуги.Това, че е касов апарат, зависи и от задължението да съхранява копия на издадени разписки (за 2 години, както и дневни, седмични и месечни отчети (за 5 години от края на счетоводната година, през която са издадени. Разбира се, притежателят на касов апарат има за цел да издава оригинални разписки на клиентите.